© 190920__TOURISMUS STEYR Stadtansichten

Naturschutzgebiet Kalksteinmauer

Laussa, Oberösterreich, Österreich
Vápencová stěna Laussa se táhne od Jochbergu (688 m n. m.) na západě obce Laussa přes Hetzerhöhe na východ a odtud pokračuje podél pravého břehu Laussabachu do centra Laussy.

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST KALKSTEINMAUER:Území CHKO Kalksteinmauer Laussa se rozkládá přibližně od kopce Jochberg (688 m n. m.) na západě katastru obce Laussa a pokračuje přes Hetzerhähe na východě a vede dále podél pravého břehu potoka Laussabach až do centra obce. Východně od centra obce zasahuje tato chráněná krajinná oblast podél Kalksteinmauer ještě asi 1 km na východ až jižně od hory Mitterberg. Z územního hlediska značí Kalksteinmauer přechod od "Severního předhůří Alp", a zde ve zvláštní jednotě hor "Losensteiner Berge" k hornatině Flyschbergland. V mnohých údolích blízkého okolí dochází k promíchávání jílovcových písků a kavernózního vápence, přičemž vápencové skály se většinou od okolního méně členitého terénu liší tvarem výrazných, strmě vyčnívajících skalních formací.

Oblast určená pro ochranu se skládá v podstatě z následujících tvarů biotopů:

1. Vápencové skály

2. Mezofilní až teplomilné bukové lesy nebo lesy v soutěskách

3. Chudé louky
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • zajištěné stravování
sezóna
  • jaro
  • léto
  • podzim
  • zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Naturschutzgebiet Kalksteinmauer
Kirchenplatz 1
4461 Laussa

telefon +43 7255 7255
E-Mail gemeinde@laussa.ooe.gv.at
web www.laussa.at
http://www.laussa.at

kontaktní osoba
Gemeinde Laussa

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA