© 190920__TOURISMUS STEYR Stadtansichten

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 2

  • možnost ubytování

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4463 Großraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 4h 34m
délka: 16,8 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.145m
Výškové metry (sestupně): 1.418m

nejnižší bod: 498m
nejvyšší bod: 1.281m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Lezecká stezka, Turistická cesta

powered by TOURDATA

Cesta Vápencovými Alpami, etapa 2 - Kulturní krajina: ENNSERHÜTTE - ANLAUFALM
2. etapa vede od chaty Ennser Hütte přes Gamsstein na Gschwendt-Alm a pokračuje přes Brunnbach na Anlaufalm v Národním parku Kalkalpen. Za chatou Ennser Hütte začíná vpravo cesta Danzersteig směrem na Gamsstein. Vede velmi příkře asi 15 minut z kopce po serpentinách až k lesnické cestě vedle nákladní lanovky. Po ní půjdete asi 150 m až na její konec. Po krásné lesní cestě se pak vydáte mírně z kopce až na malou mýtinu, odkud se otevírá panoramatický pohled směrem na Hintergebirge. Budete pokračovat podél hřebenu za malý pahorek zvaný „Blaulucke“.

Pod Gamsstein-Köpfl začíná dnešní první výstup. Po serpentinách půjdete lesem do kopce. Asi za půl hodiny budete mít výstup za sebou a odměnou je bude pohádkový panoramatický pohled na národní park a Haller Mauern. V jednom místě výstupu je třeba dávat pozor – pár metrů půjdete nahoru po skále, ale tento úsek je jištěný lany.

Vystoupíte na Gamsstein Köpfl (1 278 m), kromě výchozího bodu u Ennser Hütte se jedná o nejvyšší bod dnešní túry. Odtud je jen pár kroků na Gamsstein (1 275 m) s mimořádným výhledem na Reichraminger Hintergebirge, Sengsengebirge, Haller Mauern, Gesäuseberge a na druhé straně na Schieferstein, předhůří Alp, až do Dolního Rakouska.

Přes pastvinu půjdete dolů k lovecké chatě a pak doleva dolů malým příkopem. Lesem se dostanete podél svahu až na pastvinu. Uprostřed stojí 300 let staré stavení Gschwendtalm (954 m). Nedaleko Gschwendtalm vedle lesnické cesty byly při kopání nalezeny zkameněliny korálů a ramenonožců.

Na Gschwendtalm byste měli určitě ochutnat místní kynuté knedlíky a vepřovou pečeni z pece. Takto posíleni se vydáte přes pastvinu do lesa. Po bývalé pastevecké cestě půjdete pár minut z kopce až k odbočce. Tady zamíříte doleva a po pár krocích se dostanete na lesnickou cestu. Po ní půjdete mírně z kopce až na křižovatku, kde se budete držet vpravo. Kolem potoka Brunnbach teď půjdete stále mírně dolů do malé obce Brunnbach. Kolem vzdělávacího centra Nationalpark Bildungshaus Brunnbachschule se dostanete brzy na křižovatku u obecní stodoly Brunnbachstadel. Na velké panoramatické mapě si můžete ještě jednou zjistit podrobnosti o dalším průběhu cesty. U Brunnbachstadl je otevřeno veřejné WC a je zde možnost občerstvení.

Na křižovatce u Brunnbachstadl cesta pokračuje doleva asi 100 m po asfaltové silnici a pak odbočuje doprava po louce. Projdete kolem stodoly a přes můstek na druhou stranu potoka. První metry vede cesta podél potoka a pak začne stoupat doprava do kopce. Po několika minutách se dostanete na mýtinu a pak půjdete lesíkem na Kronsteineralm. Cestou budete mít krásný výhled na Almkogel a do údolí Brunnbachtal. Polorozpadlé stavení na horské pastvině je svědkem někdejšího života na Kronsteineralm. Na konci pastviny půjdete po lesnické cestě doleva.

Po několika minutách chůze (stále s krásným výhledem na Almkogel až k Haller Mauern) se cesta stáčí ostře doprava, ale vy půjdete rovně přes pastvinu až na asfaltovou cestu. V pravotočivé zatáčce stojí na levé straně posed a včelí úly. Po několika minutách chůze po asfaltové cestě se dostanete nahoru k selské usedlosti Rauchgrabner. U ní se cesta větví a doleva odbočuje vozová cesta, po které půjdete přes pastvinu. Asi po 200 m projdete kolem stodoly vpravo, půjdete po louce do kopce až narazíte na přelez a vejdete do lesa. Po několika metrech se v lese dostanete na lesnickou cestu, přejdete ji a pokračujete dál po lesní cestě. Za chvíli se dostanete na křižovatku. Cesta vpravo vede k soutěsce Große Klause (cesta č. 489), ale vy půjdete doleva na Anlaufalm.

Mírným stoupáním po příjemné lesní cestě. Na hřebeni vás čeká krásné vyhlídkové místo. Pak projdete zatáčkou a budete pokračovat po polní cestě, která se napojuje na lesnickou cestu. Po ní půjdete až na křižovatku u Ortbauernalm (lovecká chata). Vpravo se jde po lesnické cestě přes Stiegelboden na Anlaufalm příp. Annerlsteg nebo Keixen a k potoku Großer Bach. Vlevo vede lesní cesta přes Hochkogel na Anlaufalm.

Půjdete po cestě doleva směrem na Hochkogel. Po několika metrech odbočuje turistická cesta doleva na lesní cestu. Ta vede lesem nahoru o něco strměji. Když se pak cesta trochu vyrovná, odbočuje doleva směrem na Hochkogel. Rovně byste se také dostali na Anlaufalm a turistickou cestu č. 488, tato cesta vede relativně po rovině a doporučujeme ji těm, kteří jsou už trochu unaveni. Vlevo půjdete na Hochkogel krásnou lesní cestou do kopce až na malou louku, a pak ve strmých serpentinách lesem nahoru. Budete pokračovat podél hřebenu. Na křižovatce odbočuje jedna cesta už dolů na Anlaufalm, druhá vede doprava nahoru na vrchol Hochkogel. Odtud už není daleko k cíli dnešní etapy, ale nejprve se vydáte na vrchol Hochkogel (1 157 m), výstup trvá asi 10 minut. Za tuto krátkou námahu budete odměněni báječným výhledem na Národní park Kalkalpen až k Haller Mauern, na Gesäuseberge a severním směrem až na předhůří Alp. Hochkogel tvoří hranici Národního parku Kalkalpen.

Z vrcholu Hochkogel sejdete stejnou cestou až ke křižovatce, půjdete kousek lesem až na Anlaufalm. Zpočátku je výhled na pravé straně omezen stromy, ale po několika krocích už můžete obdivovat nádherný národní park. Přímo před vámi je horské pásmo Haller Mauern příp. Ennstaler Alpen s vrcholy Buchstein a Hochtor. O něco blíž na vyvýšenině je malý kříž. Odtud je to už jenom kousek do cíle etapy, na Anlaufalm (982 m).
výchozí bod: Ennser Hütte
cílový bod: Anlaufalm

další informace:
  • možnost ubytování

Podrobnosti - vycházky
  • tématická cest
dosažitelnost / příjezd

autem:
Dálnice Sattledt-Ennstal-Steyr-Großraming
Dálnice Amstetten-Weyer-Großraming

vlakem:
Linz Steyr-Ennstal-Großraming

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
  • Vhodné pro jednotlivce
  • Vhodné s přáteli
  • Vhodné ve dvou
Výhodné roční období
  • jaro
  • léto
  • podzim
  • časná zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Cesta Vápencovými Alpami, etapa 2
Tourismusverband Steyr und die Nationalpark Region
Stadtplatz 27
4400 Steyr

telefon +43 7252 53229 - 0
E-Mail reichraming@steyr-nationalpark.at
web www.steyr-nationalpark.at/
web www.steyr-nationalpark.at
https://www.steyr-nationalpark.at/
http://www.steyr-nationalpark.at

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z www.steyr-nationalpark.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na www.steyr-nationalpark.at nepovažujeme za náš vlastní. 

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4463 Großraming
Cílové místo: 4462 Reichraming

délka trvání: 4h 34m
délka: 16,8 kilometer
Výškové metry (vzestupně): 1.145m
Výškové metry (sestupně): 1.418m

nejnižší bod: 498m
nejvyšší bod: 1.281m
Obtížnost: střední
Kondice: střední
panoráma: výlet snů

povrch cesty:
Lezecká stezka, Turistická cesta

powered by TOURDATA